Kadiri Tarikatı nedir? Kadiri tarikatına girmenin 10 şartı – Sarıgöl Gündem Gazetesi

Date:

Kadiri Tarikatı nedir? Kadiri tarikatına girmenin 10 şartı nedir? işte detaylar…

Kadiri Tarikatı’nın Tarihi ve Kolları

İslam tasavvufunun önemli yollarından biri olan Kadiri Tarikatı, 12. yüzyılda Abdülkadir Geylani tarafından kurulmuştur. Geylani, İran’ın Gilan eyaletinde doğmuş ve Bağdat’ta vefat etmiştir. Onun öğretileri, Sünni Hanbeli mezhebine dayanmaktadır. Tarikatın silsilesi ise Ali bin Ebu Talib’e ulaşmaktadır.

Kadiri Tarikatı, sesli zikir yapılması nedeniyle cehri tarikatlar arasında sayılır. Bu tarikatta zikir, Allah’a yakınlaşmanın en önemli yolu olarak görülür. Zikir esnasında, “La ilahe illallah” sözü tekrarlanır. Bu sözün Peygamber Muhammed ve Ali bin Ebu Talib tarafından da söylendiği rivayet edilir.

Kadiri Tarikatı, zaman içinde birçok kola ayrılmıştır. Bu kolların en bilinenleri şunlardır:

Halisa: Bu kol, Abdülkadir Geylani’nin oğlu Taceddin Zâhid Gilani tarafından kurulmuştur. Halisa, “saf” anlamına gelir. Bu kolun mensupları, zikir yaparken sadece Allah’ı düşünürler.

Eşrefîlik (Rumîlik): Bu kol, Seyyid Ali el-Hemedani’nin halifesi Seyyid Muhammed el-Bahtari tarafından kurulmuştur. Eşrefîlik, “şerefli” anlamına gelir. Bu kolun mensupları, zikir yaparken Allah’ın isimlerini de anarlar.

Esedîlik: Bu kol, Şemseddin Halis Efendi’nin halifesi Esedullah Efendi tarafından kurulmuştur. Esedîlik, “aslan” anlamına gelir. Bu kolun mensupları, zikir yaparken Allah’ın sıfatlarını da anarlar.

Kadiri Tarikatı’nın günümüzdeki lideri ise Şeyh Muhammed Kesnezani’dir. Kesnezani, Irak’ın Süleymaniye vilayetine bağlı Çamçamal bölgesinde yaşayan Kürt bir aşiretin mensubudur. Aşiretin liderleri aynı zamanda Kadiri Tarikatı’nın şeyhleri arasında yer almaktadır.

Kadiri Tarikatı, İslam dünyasının birçok yerinde yaygındır. Türkiye’de de bu tarikata bağlı birçok cemaat bulunmaktadır. Kadiri Tarikatı’nın önde gelen temsilcilerinden biri de Mevlana Celaleddin Rumi’dir. Rumi, hem Kadiri hem de Mevlevi tarikatlarının üyesidir.

Kadiri Tarikatı’nın diğer şeyhleri kimlerdir?

 Kadiri Tarikatı’nın diğer şeyhleri, tarikatın kurucusu Abdülkadir Geylani’nin ardından gelen ve onun silsilesine bağlı olan kişilerdir. Kadiri Tarikatı’nın 45 farklı kolu vardır ve her kolun kendi şeyhleri bulunmaktadır. Fakat, genel olarak Kadiri Tarikatı’nın şeyhleri arasında şu isimler zikredilebilir :

Taceddin Zâhid Gilani: Abdülkadir Geylani’nin oğlu ve varisi olan Taceddin Zâhid Gilani, tarikatın ikinci şeyhi sayılır. Babasının vefatından sonra tarikatın başına geçmiş ve onun öğretilerini devam ettirmiştir.

Abdürrahman Cemaluddin: Taceddin Zâhid Gilani’nin oğlu ve varisi olan Abdürrahman Cemaluddin, tarikatın üçüncü şeyhi sayılır. Babasının vefatından sonra tarikatın başına geçmiş ve onun öğretilerini devam ettirmiştir.

Muhammed İbn-i Cemaluddin: Abdürrahman Cemaluddin’in oğlu ve varisi olan Muhammed İbn-i Cemaluddin, tarikatın dördüncü şeyhi sayılır. Babasının vefatından sonra tarikatın başına geçmiş ve onun öğretilerini devam ettirmiştir.

Şemseddin Muhammed: Muhammed İbn-i Cemaluddin’in oğlu ve varisi olan Şemseddin Muhammed, tarikatın beşinci şeyhi sayılır. Babasının vefatından sonra tarikatın başına geçmiş ve onun öğretilerini devam ettirmiştir.

Seyyid Ali el-Hemedani: Şemseddin Muhammed’in varisi olan Seyyid Ali el-Hemedani, tarikatın altıncı şeyhi sayılır. Tarikatı Hindistan, Türkistan ve Afganistan gibi yerlere yaymıştır.

Fruugo güvenilir mi? Fruugo Türk sitesi mi? Fruugo kargo kaç günde gelir?

Fruugo güvenilir mi? Fruugo Türk sitesi mi? Fruugo kargo kaç günde gelir?

Seyyid Muhammed el-Bahtari: Seyyid Ali el-Hemedani’nin varisi olan Seyyid Muhammed el-Bahtari, tarikatın yedinci şeyhi sayılır. Tarikatı Mısır, Tunus ve Fas gibi yerlere yaymıştır.

Seyyid Ahmed er-Rufai: Seyyid Muhammed el-Bahtari’nin varisi olan Seyyid Ahmed er-Rufai, tarikatın sekizinci şeyhi sayılır. Rufailiyye adında bir kolun kurucusudur.

Seyyid Ahmed er-Rifai el-Kebir: Seyyid Ahmed er-Rufai’nin oğlu ve varisi olan Seyyid Ahmed er-Rifai el-Kebir, tarikatın dokuzuncu şeyhi sayılır. Babasının vefatından sonra tarikatın başına geçmiş ve onun öğretilerini devam ettirmiştir.

Seyyid Muhammed el-Cezuli: Seyyid Ahmed er-Rifai el-Kebir’in varisi olan Seyyid Muhammed el-Cezuli, tarikatın onuncu şeyhi sayılır. Dalail’ül Hayrat adında bir dua kitabının müellifidir.

Bu isimlerden sonra Kadiri Tarikatı’nın şeyhleri, farklı kollara göre farklılık göstermektedir. Mesela, Halisa kolunun şeyhleri arasında Şemseddin Halis Efendi, Eşrefiyye kolunun şeyhleri arasında Eşrefeddin Ebu Medyen, Esediyye kolunun şeyhleri arasında Esedullah Efendi yer almaktadır.

Abdülkadir Geylani’nin eserleri nelerdir?

Abdülkadir Geylani’nin en bilindik eseri El-Gunye li-tâlibî tarîki’l-hak adlı kitabıdır.İslam inancı, ibadetleri, ahlakı ve tasavvufu hakkında geniş bilgiler veren kitap, Sünni Hanbeli mezhebine göre yazılmıştır ve Allah’a yakınlaşmanın yollarını anlatır.

Abdülkadir Geylani’nin diğer eserleri arasında…

Kitâb fî usuli’d-dîn: İslam akaidi hakkında bir eserdir.

El-Esmâǿü’l-hüsnâ: Allah’ın güzel isimlerini açıklayan bir eserdir.

Kitâb-ı Hamse-i Geylânî: Beş bölümden oluşan bir eserdir. Bölümler şunlardır: Fütûhu’l-gayb (Gaybın açılımı), el-Fethu’r-rabbânî (Rabbani fetih), el-Muhtasaru’l-mufîd (Faydalı özet), el-Meknûnu’l-esrâr (Esir sırlar), el-Mecmûatu’s-sa’âdet (Saadet topluluğu).

Gavsiyye (Hamriyye): Allah’la Abdülkadir Geylani arasında geçtiği iddia edilen bir konuşmayı içeren bir şiirdir.

Abdülkadir Geylani’nin eserleri, İslam dünyasında büyük ilgi görmüş ve birçok dile çevrilmiştir. Onun fikirleri ve öğretileri, Kadiri Tarikatı’nın yayılmasında önemli rol oynamıştır.

Cübbeli Ahmet Hoca, 'şeyhlik' unvanı aldı! Cübbeli Hoca artık Kadiri Tarikatı şeyhi işte yeni ismi.

İsmailağa cemaatinin önemli isimlerinden Cübbeli Ahmet Hoca, Kadiri Tarikatı’na geçerek ‘şeyhlik’ unvanı aldı. Cübbeli Ahmet Hoca’nın yeni ismi Şeyh Ahmet Mahmut Yusuf el mulaggabi Cübbeli el Kadiri oldu. Cübbeli Ahmet Hoca, bu kararı almasının nedenini İsmailağa cemaatinin liderliği konusunda yaşanan anlaşmazlıklar olarak açıkladı.

Cübbeli Ahmet Hoca, Kadiri Tarikatı’na geçiş töreninin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde, Cübbeli Ahmet Hoca’nın Kadiri Tarikatı’nın şeyhi olan Şeyh Ubeydullah El Kadiri’nin elini öptüğü ve ondan dua istediği görülüyor. Cübbeli Ahmet Hoca, geçtiğimiz sene de Şâzelîlik tarikatına üye olan Şeyh Ubeydullah El Kadiri’yi ziyaret etmiş ve onun elini öpmüştü.

Cübbeli Ahmet Hoca, İsmailağa cemaatinin lideri 93 yaşındaki Mahmut Ustaosmanoğlu’nun hayatını kaybetmesinin ardından tarikatın liderinin kim olacağına dair tartışmaların arttığını belirtti. Cübbeli Ahmet Hoca, Ustaosmanoğlu’nun yerine geçen Hüsnü Kılıç’ı eleştirerek, “Onu bana yaklaştırmayın, o şeytandır” dediğini iddia etti. Cübbeli Ahmet Hoca, İsmailağa cemaatinin kendisine karşı yaptığı haksızlıkları da dile getirdi.

Cübbeli Ahmet Hoca,Kadiri Tarikatı’na geçiş töreninin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşınca Necati Şaşmaz’ın tarikat görüntüleri yeniden gündem oldu.işte o görüntüler…

Necati Şaşmaz’ın tarikat görüntüleri yeniden gündem oldu.

Necati Şaşmaz'ın tarikat görüntüleri yeniden gündem oldu (1)

Necati Şaşmaz’ın zikir görüntüleri yeniden gündem oldu. Ünlü oyuncunun boşanma davası dosyasına giren zikir görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından, Şaşmaz’ın Kadiri Tarikatı’nda çekilen eski görüntüleri de yeniden gündeme geldi. Kadiri Tarikatı, 12. yüzyılda Abdülkadir Geylani tarafından kurulan bir İslam tasavvufi yoludur. Sünniliğin Hanbeli mezhebine mensuptur ve Allah’a yakınlaşmak için zikir, halvet, murakabe gibi ritüelleri uygular. Tarikatın silsilesi, Ali bin Ebu Talib’e dayanmaktadır. Peki Kadiri tarikatına girmenin 10 şartı nedir?

Kadiri tarikatına girmenin 10 şartı nedir?

Kadiri Tarikatı’na girmek isteyen bir kişinin, Geylani’nin belirlediği 10 şartı yerine getirmesi gerekmektedir.Bunlar;

Tövbe: Kişinin geçmişte işlediği günahlardan pişmanlık duyması ve Allah’tan bağışlanma dilemesi.

Zühd: Kişinin dünyevi zevklerden ve arzulardan uzak durması, sadece Allah’ın rızasını kazanmaya çalışması.

Tevekkül: Kişinin her işinde Allah’a güvenmesi, O’na teslim olması, kaderine razı olması.

Kanaat: Kişinin elinde olanla yetinmesi, başkasının malına göz dikmemesi, şükretmesi.

Uzlet: Kişinin insanlardan uzaklaşıp yalnız kalmayı tercih etmesi, ibadet ve tefekkürle meşgul olması.

Zikir: Kişinin dilini, kalbini ve bedenini Allah’ın isimleriyle sürekli anması, O’nu hatırlaması.

Teveccüh: Kişinin yüzünü ve gönlünü Allah’a çevirmesi, O’na yönelmesi, O’ndan başkasına bakmaması.

Sabır: Kişinin başına gelen sıkıntılara, musibetlere ve imtihanlara karşı dayanıklı olması, şikayet etmemesi.

Murakabe: Kişinin kendini sürekli Allah’ın gözetiminde hissetmesi, O’nun emirlerine uyup yasaklarından kaçınması.

Rıza: Kişinin Allah’ın takdir ettiği her şeye razı olması, O’nun hoşnutluğunu kazanmayı amaçlaması.

Bu şartları yerine getiren kişi, tarikatın şeyhi tarafından özel bir merasimle kabul edilir. Şeyh yeni müride hırkasını ve tacını giydirir. Böylece kişi Kadiri Tarikatı’nın bir üyesi olur.

Necati Şaşmaz’ın kadiri tarikatında zikir yaparken görüntüleri 

Necati Şaşmaz’ın zikir görüntülerinde aralarında eşi Necati Şaşmaz’ın da olduğu müritlerin halka halinde zikir çektiği ve halkanın ortasında dede Abdülkadir Şaşmaz ile torunu A.N.’nin olduğu görülüyor. Sözcü yazarı İsmail Saymaz’a göre Necati Şaşmaz kendisini mehdi görüyor ve oğlu A.N.’yi tarikatın gelecekteki lideri olarak kabul ediyor. Gündeme bomba gibi düşen görüntüler sonrası Necati Şaşmaz’ın daha önce Kadiri Tarikatı’nda çekilen görüntüleri de yeniden gündem oldu.

Kaynak: Hatice Zeybek

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related