Isparta’nın en güzel ilçesi ve mahallesi hangisi? – Sarıgöl Gündem Gazetesi

Date:

Isparta Akdeniz bölgesinde yer alan Antalya’ya çok yakın olduğu için yaşamak tercih edilen şehirlerimizden birisi. Hayat standartlarının yüksek olması ayrıca yüksek standartlara nazaran çok pahalı olmaması Isparta’yı tercih edilen bir şehir haline getiriyor. Isparta’da yaşamak isteyen insanlar Isparta hakkında pek çok soru soruyorlar. İşte Isparta’nın en güzel ilçesi ve mahallesi hangisidir? Sorusunun detaylı açıklamaları ile birlikte cevabı haberimizde yer alıyor.

Isparta’nın en güzel ilçesi ve mahallesi hangisidir?

Isparta (İl Merkezi)

Isparta, Türkiye’nin Isparta ilinin merkezidir. Şehir, bölgeye has halı dokumacılığı ve gül üretimiyle ünlüdür. Isparta ve civarındaki insanlık tarihi Taş Devri’ne kadar dayanmaktadır. Isparta, MÖ 2000’li yıllarda Luvi ve Arzava kavimlerinin yerleştiği Pisidia bölgesinin önemli şehirlerinden biriydi. Sonrasında bölgeye Frigler, Lidyalılar, Persler ve Makedonyalılar hakim oldu. MÖ 323’te Büyük İskender’in vefatından sonra Seleukos, Bergama Krallığı ve Roma İmparatorluğu egemenliğine girdi. Roma döneminde gelişen Isparta, önemli bir piskoposluk ve ticaret merkezi haline geldi.

Aksu İlçesi

Aksu, Isparta’nın bir ilçesidir ve 13 köyü vardır. İlçe, Anamas Dağları’nın yamaçlarında yer alır ve dağlık ve ormanlık bir araziye sahiptir. İlçenin en büyük yaylaları Sorgun ve Çayır’dır. Köprü Çayı, 156 km uzunluğunda bir nehirdir ve Sorgun Yaylası’ndan kaynaklanır. İlçeyi ikiye ayırır ve Aksu ovasını sulayarak Antalya üzerinden Akdeniz’e akar. Isparta’ya 61 km uzaklıktadır.

Atabey İlçesi

Atabey, Isparta’nın Akdeniz bölgesinde yer alan bir ilçesidir. Batı ve orta Toros dağlarının Akdeniz kıyılarına paralel uzandığı bölgede, göller yöresi olarak bilinen iç kesimde bulunur. Isparta ilinin en büyük iki yerleşim yerinden biri olan Eğirdir’in doğusunda, Senirkent’in güneyinde, Gönen’in doğusunda ve Isparta merkez ilçenin güneybatısında yer alır. Atabey’in yüzölçümü 202 km²’dir. İlçe merkezi, Isparta şehir merkezine 23 km mesafededir.

Eğirdir İlçesiBüyük Manisa Kazısının Sırları

Eğirdir, Isparta’nın Eğirdir Gölü kenarında bulunan bir ilçesidir. Isparta’ya 34 km mesafededir. Eğirdir ve çevresinin tarihi çok eskilere dayanmaktadır. Arvaza Krallığı (M.Ö.2000-1200) zamanından beri bu bölgede insanların yaşadığı kaynaklarda belirtilmektedir. Eğirdir Gölü’nün güney ucundan başlayarak Burdur Gölü’ne kadar uzanan alana Antik Çağ’da Askania isminin verildiği düşünülmektedir. Bu isim Luwi uygarlığı döneminde Askawana, yani ‘Ada Ülkesi’ anlamına gelmektedir.Bu yöre, Arzava Krallığı’nın ardından M.Ö. 1200 yıllarında Friglerin hakimiyetine girmiştir.Sonrasında M.Ö. 687-547 yılları arasında Lidyalılar tarafından ele geçirilmiştir.

Gelendost İlçesi

Gelendost, Isparta’nın bir ilçesidir. Isparta’ya 80 km mesafede, Akdeniz Torosları’nın kuzeyinde, Eğirdir Gölü’nün doğu kıyısında bulunur. Eğirdir’e 40, Yalvaç’a 25 km uzaklıktadır. Isparta’nın Konya yönünde 80. km’sindedir. 17 Eylül 1176’da Miryokefalon Savaşı bu ilçede gerçekleşmiştir. Bu savaş Türk tarihinde önemli bir yere sahiptir.İlçenin ekonomisi tarıma dayanır. Meyvecilik, özellikle elmacılık gelişmiştir. İlçedeki meyve bahçeleri Eğirdir Gölü’nden veya yer altı su kaynaklarından sulanır. Eskiden Eğirdir Gölü’nden balık ve kerevit avlayarak geçimlerini sağlayanlar da vardı.

Gönen İlçesi

Gönen, Isparta’nın 25 km uzağında, 372 km²’lik bir alana sahip, 1050 metre yükseklikteki bir ilçedir. İlçe, Tınaz Tepe adlı 1850 metrelik dağın yavaş eğimli yamaçlarında kurulmuştur. Gül hasadı zamanlarında Güneykent’e giderek, gül toplayabilir ve kendi gül yağınızı yapabilirsiniz. İlçenin içindeki Gönen Höyük ve Senirce Höyük’te, Tunç Çağı’na (MÖ 3000-1200) ait yerleşim kalıntıları vardır. Roma Dönemi’nde, Gönen yakınlarında Conana adlı bir kent kurulmuş, ancak bu kent hakkında çok az bilgi bulunmuştur.

Gönen, Keçiborlu ve çevresi 1182 yılından önce Selçukluların eline geçmiş, Isparta ve civarı 1204 yılında Anadolu Selçuklu Sultanı III. Kılıçarslan tarafından alınarak Türk topraklarına katılmıştır. Gönen ve çevresi 1301 yılında Hamitoğulları Beyliği’ne bağlanmış, 1380 yılında ise Osmanlı hakimiyetine girmiştir.

Keçiborlu İlçesi

Keçiborlu, Isparta’nın bir ilçesi olup Göller Bölgesi’nde yer almaktadır. İlçenin toplam alanı 562 km²’dir. Coğrafi yapısı çoğunlukla dağlık ve engebelidir. Batı Toroslar’ın kuzey kolları ilçeye ulaşmaktadır. İlçe merkezi deniz seviyesinden 1.010 metre yüksekliktedir. Akdağ, ilçenin en yüksek noktası olup 1890 metre yüksekliğindedir. Başka önemli yükseklikler arasında Göktepe, Gözlek Tepe, Kemer Tepe sayılabilir. İlçenin etrafında Kılıç, Senir, Baladız (Gümüşgün) gibi ovalar vardır. İlçenin doğusunda Gönen ilçesi, güneyinde Burdur merkez ilçesi, kuzeyinde Uluborlu, batısında Afyonkarahisar’a bağlı Dinar ve Dazkırı ilçeleri yer alır.

Senirkent İlçesi

Senirkent, Isparta’nın bir ilçesidir ve Kocadağ ya da Kapıdağı olarak adlandırılan dağın yamacında yer alır. 1880’de belde statüsü kazanan Senirkent, 1952’de ilçe olmuştur. Büyükkabaca, Uluğbey (İlegöp), Yassıören adlı beldeleri ve Garip, Ortayazı (Güreme), Başköy (Bisse), Gençali, Akkeçili adlı köyleri vardır. Eğirdir Gölü ile komşudur. Akdeniz Bölgesi’nde bulunmasına rağmen, Toros dağlarının kıyıya dik uzanması nedeniyle İç Anadolu iklimi etkilidir. Senirkent ilçesinin geçmişi antik çağlara dayanmaktadır. İlçe sınırları içindeki Yassıören Höyük (Yassıören), Güreme Höyük (Ortayazı), Garip Höyük (Garip), Tohumkesen Höyük (Büyükkabaca), Aralık Höyük (Büyükkabaca), Gençali Höyük (Gençali) gibi yerlerde ilk yerleşim izleri bulunmuştur.

Sütçüler İlçesi

Sütçüler, Isparta’nın güneydoğusunda, üç ilin sınırında bulunan bir ilçedir. 1938’de ilçe statüsü kazanan Sütçüler’in merkez nüfusu 2014’te 2.661 kişidir. İlçe, denizden 1000 m yükseklikte, dağlık ve engebeli bir arazide kurulmuştur. Sütçüler’de 7 mahalle, 3 belde ve 27 köy vardır. İlçe ekonomisi tarım, hayvancılık, balıkçılık ve ormancılığa dayanmaktadır. İlçede ayrıca Süleyman Demirel Üniversitesi’ne bağlı bir meslek yüksek okulu bulunmaktadır. Sütçüler’in tarihi zenginlikleri arasında Sefer Ağa camii, Sığırlık kalesi, Çandır köprüsü, Adada Kocaköy Asarı ve Zorzila sayılabilir.

Şarkikaraağaç İlçesi

Şarkikaraağaç, Isparta’nın 12 ilçesinden biri olup, nüfus açısından ilin üçüncü büyük ilçesidir. Eski adı Karaağaç olan ilçe, doğuda bulunduğu için “şarkî” (doğulu) olarak anılmaktadır. Bu isim, Denizli’ye bağlı başka bir Karaağaç ilçesinin de varlığından kaynaklanmaktadır. Bu iki ilçeyi ayırt etmek için, Denizli’nin Karaağaç’ına “garbî” (batılı) denilmiştir. Ancak daha sonra Denizli’nin Garbî Karaağaç ilçesi, ismini Acıpayam olarak değiştirmiştir.

Uluborlu İlçesi

Uluborlu, Akdeniz Bölgesi’nde Isparta iline bağlı tarihi ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken bir ilçedir. Isparta merkeze 65 km, Antalya’ya 180 km uzaklıktadır. Antalya-İstanbul karayolunun Tekke Tepe mevkiinden ayrılan bir yol ile ulaşılabilir. İlçenin kuzeyinde Dinar, doğusunda Senirkent, güneyinde Atabey ve Gönen, batısında ise Keçiborlu ilçeleri yer alır. İlçe, Toros Dağları’nın bir uzantısı olan Kapı Dağı’nın eteklerinde kurulmuş olup, 1950 yılından sonra Uluborlu Ovası’na taşınmıştır. İlçenin güneydoğusunda 2.463 m yüksekliğinde Kapı Dağının yanı sıra Yuvacça Yaylası da bulunmaktadır. İlçenin ortalama rakımı 1100 m’dir.

Yalvaç İlçesi

Yalvaç, Isparta’nın bir ilçesidir. Tarihi Çınaraltı, ilçenin en ünlü ve eski yerlerinden biridir. Bu çınar 1200’lü yıllarda dikilmiş ve 11 Mayıs 1992’de koruma altına alınmıştır. İlçeye Selçuklu döneminde “Yalvaçlılar” adlı Oğuz Türk boyu gelmiştir. Bu yüzden ilçenin adı “Yalvaç” olarak kalmıştır. “Yalvaç” sözcüğü “elçi, resul, peygamber, yol gösteren” anlamına gelir. Ziya Gökalp ise bu sözcüğün eski Türkçede “sihir” anlamına gelen “yalavı”dan türediğini söylemiştir. Yalvaç ismi eski Türk kaynaklarında da geçmektedir.

Yenişarbademli İlçesi

Yenişarbademli, Isparta’nın bir ilçesidir. Coğrafyası uygun olan Yenişarbademli, tarihte pek çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Yapılan çalışmalara göre, bölgede MÖ 4000 yılında Hititler, MÖ 1500 yılında Frigler, MÖ 800 yılında İyonyalılar, MÖ 600 yılında Lidyalılar, MÖ 446 yılında Persler, MÖ 190 yılında Romalılar, MS 395 yılında Bizanslılar hakim olmuşlardır. 1071’deki Malazgirt zaferinden sonra 1142’de Selçukluların topraklarına katılmış, 1810’da Konya vilayetinin bir kazası olmuştur.

Isparta ekonomisini ayakta tutan iki öge olarak karşımıza tarım ve sanayi çıkıyor. Öğrenci şehri olarakta bilinen Isparta ülkemizin gelişmiş ve güzel illerinden birisi. Isparta hakkında insanlar pek çok soru soruyorlar bu sorulardan biriside Isparta’nın en güzel ilçesi ve mahallesi hangisidir? Sorusu bu soruya verilecek cevap göreceli olsada yapılan araştırmalar sonucunda insanlar Isparta’nın en güzel ilçesi olarak Eğirdir ilçesini görüyorlar. Eğirdir ilçesinin ön plana çıkmasının sebebi ilçede bulunan ve eşsiz manzaralar yaratan Eğirdir Gölü olarak söylenebilir.

Kaynak: Hatice Zeybek

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related